logo fullPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  w Jarosławiu

ul. Pruchnicka 6     37-500 Jarosław    tel/fax (16)  621-31-97, 

e-mail:     jaroslaw.piw@wetgiw.gov.pl  ( lub zapasowy: jaroslaw@piwjar.pl

NIP: 792-18-06-061

MAPA - dojazdu <<<  kliknij tu <<<

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA   E-puap   lub e-mail ;   jaroslaw.piw@wetgiw.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jarosławiu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie  :   Elektroniczna Skrzynka Podawcza   Kliknij tu!!  

 Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP 

 

 

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarosławiu zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy.

Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

 Inne wymagania:
- Dokumenty elektroniczne doręczane do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarosławiu muszą być podpisane podpisem cyfrowym.
- Dokumenty elektroniczne doręczane do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarosławiu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
- Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS ,XML, CSV , TXT , GIF, TIF, BMP, JPG ,PDF, ZIP
- Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766)

oraz RODO europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych.