Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

kierownikiem inspektoratu jest:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu

>>>  KATARZYNA KOZŁOWSKA   <<<

tel.  16  621-31-97  

e-mail:  k.kozlowska@piwjar.pl  lub  jaroslaw.piw@wetgiw.gov.pl

 

 

strona www. z możliwością  napisania  pisma lub wniosku to :

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=34409?pE2SHHlWords=powiatowy+inspektorat+jaros%C5%82awiu

 

1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:

 

1) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach pracy Inspektoratu od 7:30 do 15:30;

2) przez wszystkich pracowników – w godzinach pracy Inspektoratu: 
Pn (8:00-16:00); Wt-Pt (7:30-15:30)


2. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwe w zależności od treści skargi lub wniosku osoby odpowiadające za wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych Inspektoratu.


3. Na tablicy ogłoszeń, w miejscu ogólnie dostępnym, wywiesza się informacje:

 

1) prowadzonych naborach pracowników;

2) spraw pracowniczych i informacje dla rolników


4. Skargi i wnioski są przyjmowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w terminach ustalonych w Regulaminie organizacyjnym.


5. Skargi przyjmowane są na piśmie lub do protokołu. Wszystkie skargi są rejestrowane. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz ustala termin jego zakończenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków poprzez prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie.


6. Wszystkie skargi, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone bezzwłocznie. Skargi wymagające uzgodnień, porozumień, lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania.