Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

W celu załatwienienia sprawy elektronicznie,
napisanie  pisma lub wniosku    kliknij tu...

lub    http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=34409?pE2SHHlWords=powiatowy+inspektorat+jaros%C5%82awiu

 

W celu załatwienienia sprawy pisemnej,  proszę kierować pisma na wskazany adres korespondencyjny

ze wskazaniem komórki organizacyjnej   j/n

     lub telefonując w celu otrzymania informacji,  sposobu załatwiania sprawy  na numer  16) 621 31 97 

 

Wykaz  symboli  komórek  organizacyjnych  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Jarosławiu

 

Lp.

Nazwa  zespołu  lub  samodzielnego  stanowiska  pracy

Nazwa  komórki  organizacyjnej  lub stanowiska

Symbol  literowy

 

1.

 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii

 

Powiatowy Lekarz  Weterynarii

 

PIW.plw.

 

2.

 

Zespół  ds. zdrowia i ochrony zwierząt :

St. Inspektor  wet.,

 inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

PIW.zak.

Inspektor  wet. ds. higieny materiału biologicznego

 

PIW.mbiol.

 

 

3.

 

Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz  oraz ubocznych produktów zwierzęcych :

St. inspektor wet.,

 inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

 

PIW.hig.

Inspektor  wet. ds. pasz  i utylizacji

 

PIW.ssz.

4.

Zespół  ds. finansowo - księgowych :

Główny księgowy,

księgowy

 

 

PIW.E.

 

5.

 

Zespół ds. administracyjnych :

Sekretariat  kierownika jednostki

 

PIW.plw.s.

Stanowisko  ds. pracowniczych

 

PIW.sp.

Stanowisko ds. informatyki

PIW.inf.

6.

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

 

Radca prawny

 

PIW.RP

 

W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:

 

1) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach pracy Inspektoratu od 8:00 do 15:00;


2) przez wszystkich pracowników – w godzinach pracy Inspektoratu: 
Pn (8:00-16:00); Wt-Pt (7:30-15:30)


2. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwe w zależności od treści skargi lub wniosku osoby odpowiadające za wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych Inspektoratu.


3. Na tablicy ogłoszeń, w miejscu ogólnie dostępnym, wywiesza się informacje:

 

1) prowadzonych naborach pracowników;


2) spraw pracowniczych i informacje dla rolników


4. Skargi i wnioski są przyjmowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w terminach ustalonych w Regulaminie organizacyjnym.


5. Skargi przyjmowane są na piśmie lub do protokołu. Wszystkie skargi są rejestrowane. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz ustala termin jego zakończenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków poprzez prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie.


6. Wszystkie skargi, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone bezzwłocznie. Skargi wymagające uzgodnień, porozumień, lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1116
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2015-08-21 12:55:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-02-12 12:29:38