Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

prowadzi rejestry:

 

1. Rejestr Podmiotów Prowadzących Działalność  Nadzorowaną

2. Rejestr Podmiotów Paszowych 

3. Rejestr Podmiotów wprowadzających na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego