POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W JAROSŁAWIU

Struktura organizacyjna PIW w Jarosławiu

 

Lp.

Nazwa  zespołu  lub  samodzielnego  stanowiska  pracy

Nazwa  komórki  organizacyjnej  lub stanowiska

Symbol  literowy

 

1.

 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii

 

Powiatowy Lekarz  Weterynarii

 

PIW.plw.

 

2.

 

Zespół  ds. zdrowia i ochrony zwierząt :

St. Inspektor  wet.,

 inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

PIW.zak.

Inspektor  wet. ds. higieny materiału biologicznego

 

PIW.mbiol.

 

 

3.

 

Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz  oraz ubocznych produktów zwierzęcych :

St. inspektor wet.,

 inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

 

PIW.hig.

Inspektor  wet. ds. pasz  i utylizacji

 

PIW.ssz.

4.

Zespół  ds. finansowo - księgowych :

Główny księgowy,

księgowy

 

 

PIW.E.

 

5.

 

Zespół ds. administracyjnych :

Sekretariat  kierownika jednostki

 

PIW.plw.s.

Stanowisko  ds. pracowniczych

 

PIW.sp.

Stanowisko ds. informatyki

PIW.inf.

6.

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

 

Radca prawny

 

PIW.RP

naglowek