POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W JAROSŁAWIU

Lista osób wyznaczonych do wykonywania czynności zgodnie z art. 16 ust 1

w 2020 r. na terenie powiatu jarosławskiego

 

L. p.

 

 

 

1

 

Duszka Lesław
29 Listopada 5
37-500 Jarosław
Tel. 600 284 504

 

- sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,
w tym badanie przedobujow  i poubojowe, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w ZPM „SZAREK”, Widna Góra, ul. Roźwienicka 15, 37-500 Jarosław

sprawowanie nadzoru nad składowaniem mięsa
Chłodnia Składowa „ EUROPA”, Tuczempy 11, 
ZPM „SZAREK” Widna Góra,
ul. Roźwienicka 15, 37-500 Jarosław

- sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przechowywaniem, przetwórstwem mięsa

- badanie mięsa na obecność włośn

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
z terenu gminy Wiązownica, Jarosław

- badanie zwierzyny łownej
z terenu powiatu Jarosłw,

- badanie zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania
świadectw zdrowia dla zwierząt
 

- pobieranie prób do badań monitoringowych 

 

 

2

Dziurzyńska – Malik Marta

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
 „Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

 

3

Dzimira Nina
Jagiełły 16/1,
37-550 Radymno
Tel. 508 543 997

 

-  przeprowadzanie badań rozpoznawczych zakażeń zwierząt

– obserwacje w kierunku wścieklizny

 

4

Gajda Jacek
Dobrzańskiego 2/38
37-500 Jarosław
Tel. 16 621 07 95

 

-  przeprowadzanie badań rozpoznawczych zakażeń zwierząt |

– obserwacje w kierunku wścieklizny

 

5

Gaweł Mariusz
Rokietnica 667
Tel. 604 215 516

 

-- badania zwierząt umieszczanych na rynku
oraz wystawiania świadectw zdrowia zwierząt przeznaczonych do wywozu a pochodzących z terenu powiatu Jarosław,

- sprawowania nadzoru nad miejscem  skupu i sprzedaży zwierząt
 w  Punkcie Skupu Zwierząt w Rokietnicy,

- badania zwierząt rzeźnych i mięsa
z terenu gminy Rokietnica, Chłopice

 

6

Gudz Grzegorz
Chmielowskiego 3
Szówsko
Tel. 603 859 460

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„ Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu oraz z terenu gminy
Wiązownica i Jarosław

- badanie zwierząt łownych
w Punkcie Skupu Dziczyzny „ WILWER”
oraz dostarczonych przez myśliwych z terenu powiatu,

- badanie zwierząt umieszczonych na rynku
oraz wystawiania świadectw zdrowia

- pobieranie prób do badań monitoringowych

-  przeprowadzanie badań rozpoznawczych zakażeń zwierząt

– obserwacje w kierunku wścieklizny

 

7

Janecki Piotr

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

8

Kołodziejczyk Krzysztof

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
"Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

 

9

Korbut Jerzy
Traugutta 44
37-500 Jarosław
Tel. 604 977 999

 

- badanie Zwierząt Rzeźnych i Mięsa
ZPM „Szarek” Widna Góra ul. Roźwienicka 15,

-sprawowanie nadzoru nad składowaniem mięsa:
Chłodnia Składowa „ EUROPA”, Tuczępy 11, Magazyn Jelit  P P-H-U „ EUROPA”sp. z o.o. ul. Budowlanych 4 37 – 500 Jarosław

- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem produkcji:
w Zakł. Kalibrowania Jelit w P P- H-U „EUROPA” sp. z o.o.
ul. Budowlanych 4 37-500 Jarosław,

 w Zakł. Kalibracji Jelit „ ZYCHAL INTERNATIONAL” Michał Zbigniew Zychal ul. Budowlanych 4, 37 -500 Jarosław,

- badania zw. rzeźnych i mięsa
z terenu Gminy Wiązownica, Jarosław

- badania zwierzyny łownej
z terenu powiatu,

- badania zwierząt umieszczanych na rynku
oraz wystawiania świadectw zdrowia dla zw.
z terenu powiatu,

- pobierania prób do badań

 

 

10

 

Kulpiński Gabriel

 

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni 

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

 

11

 

Kwiatkowski Marek

 

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

 

12

Możdrzeń Andrzej
Długosza 4/6
37-700 Przemyśl
Tel. 698 711 655

 

- badanie Zwierząt Rzeźnych i Mięsa
ZPM „Szarek” Widna Góra ul. Roźwienicka 15,

- badania zw. rzeźnych i mięsa
z terenu Gminy Wiązownica, Jarosław

- badania zwierzyny łownej
z terenu powiatu,

- badania zwierząt umieszczanych na rynku
oraz wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt z terenu powiatu,

- pobierania prób do badań.

 

13

Nietrzeba Tadeusz
Młynarska 15
37-550 Radymno

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu 

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

14

Paczkowski Łukasz

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

15

Pawelec Dorota

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

 - badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

16

Pest Lech

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

17

Pindak Henryk
Cząstkowice 42
Tel. 609 501 920

 

- badania zw. rzeźnych i mięsa
z terenu Gminy  Roźwienica, Pruchnik,

- badania zwierzyny łownej
z terenu powiatu,

- badania zwierząt umieszczanych na rynku
oraz wystawiania świadectw zdrowia dla zw. z terenu powiatu,

- przeprowadzania badań rozpoznawczych zakażeń zwierząt,

 - do pobierania krwi w kierunku choroby Aujeszkyego,

 

18

Potyrała Marek
Markiewicz 26
37-560 Pruchnik
Tel. 692 935 656

 

- badania zw. rzeźnych i mięsa
z terenu Gminy Pruchnik, Roźwienica,

- badania zwierzyny łownej
z terenu powiatu,

- badania zwierząt umieszczanych na rynku
oraz wystawiania świadectw zdrowia dla zw. z terenu powiatu,

- przeprowadzania badań
rozpoznawczych zakażeń zwierząt

 

19

Skwierczyński Krzysztof
Stubno 237/2
Tel. 601 869 425

 

- badanie zwierząt umieszczanych na rynku
oraz wystawiania świadectw zdrowia zwierząt przeznaczonych
do wywozu a pochodzących z terenu powiatu Jarosław,

 

20

Szustak Michał
Małkowice 78a
Tel. 607 514 709

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„ Sokołów „S.A. Oddział w Jarosławiu,

- badanie mięsa na obecność włośni     

- pobieranie prób do badań monitoringowych

- przeprowadzania badań rozpoznawczych zakażeń zwierząt,

- do pobierania krwi w kierunku choroby Aujeszkyego,

- do przeprowadzania szczepień ochronnych.

 

21

Śliwiński Gerard

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu                                        

- badanie mięsa na obecność włośni

 - pobieranie prób do badań monitoringowych

 

22

Walewicz Lesław

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

23

Widerski Władysław

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

- badanie zwierząt umieszczanych na rynku
oraz wystawiania świadectw zdrowia zwierząt przeznaczonych
do wywozu a pochodzących z terenu powiatu Jarosław

- badanie zwierzyny łownej
z terenu powiatu

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
z terenu gminy Chłopice i Rokietnica

 

24

Woźniak Janusz

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych

 

25

Zabiega Józef

 

- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
„Sokołów” S.A. Oddział w Jarosławiu

- badanie mięsa na obecność włośni

- pobieranie prób do badań monitoringowych